Klippet i fra På spissen nr 4 2008

Samisk dans
– et definisjonsspørsmal?

Tekst: Gerd Kaisa Vorren og Elle Sofe Henriksen

Elle Sofe Henriksen er fra Guovdageaindu/Kautokeino. Hun er utdannet ved Labantrinity i London. Høsten 2008 begynte hun på en mastergrad i koreografi på Kunsthøgskolen i Oslo. På spissen har spurt henne om dans og samisk kultur.

Det er to år siden Henriksen ble ferdig på Laban. I den tiden har hun tatt en pause fra dansen blant annet fordi hun trengte tid til å finne ut hva hun ville gjøre. I tiden etter Laban har hun søkt å finne sammenhengen mellom sitt kulturelle ståsted og dansebakgrunn, både på et personlig plan og som koreografisk uttrykk. Hun sier: «Grunnutdanningen på Laban var egentlig distansert fra mine røtter og bakgrunn. Jeg opplever vel at min kulturelle bakgrunn og dansestilene jeg utdannet meg i, på et vis ikke korresponderer. De møtes ikke gjennom min kropp uten atjeg kan beskrive dette skikkelig.»

Har du funnet uttrykket ditt?
– Ja, jeg kommer nærmere og nærmere noe, jo mer jeg utforsker og bruker tid på det. Vet ikke ennå hva det noe er, men det vil forhåpentligvis bli klarere for meg etter hvert. Jeg er sikker på at dansen og min bakgrunn kan korrespondere. Det gjelder bare å finne måter å jobbe på som fungerer for meg. Studietiden på KhiO vil jeg bruke til å utforske dette ytterligere. Jeg er veldig heldig som har fått muligheten til å jobbe i et støttende og inspirerende miljø som KhiO er.

Jeg skiller ikke mellom min samiske bakgrunn og mitt kunstneriske virke. Den samiske kulturen har formet og former meg, samtidig som jeg former den samiske kulturen. Alle har vi vår kulturelle bagasje som vi bærer med oss på en eller annen måte. Iblant får jeg kommentarer på at det jeg gjør er så eksotisk. Og det er jo greit, men jeg gjør det ikke fordi det er eksotisk, men fordi det føles naturlig for meg. For meg er ikke kofte, vidde og joik eksotisk, det er dagligdags. Alle jobber ut fra sine forutsetninger, og den samiske kulturen er min forutsetning.

Hva er samisk kultur for deg?
– For meg er samisk kultur hele mintilværelse og det jeg har lært, opplevd og erfart. For meg er det å kommunisere på samisk, duodji (samisk håndverk), joik og salmesang, at læring skjer gjennom praksis. Videre er det på det åndelige plan atferdsmåter, forholdet til og bruk av naturen, fortellinger, samhold i slekta og omgangsformer, tilhørighet til steder. Mange forstår ikke hvordan jeg kan være same og ikke norsk, når jeg snakker bra norsk, er født og oppvokst i Norge, har norsk pass, ser norsk ut, ikke går med kofte og ikke jobber med reindrift. Men den samiske kulturen er ikke bare det man kan se og høre. En stor del av kulturen er også de indre verdier som ikke synes på overflaten, og som jeg allerede har nevnt. De indre verdiene er kanskje noe en ikke merker hvis man ikke er i nær kontakt med kulturen.

Hva er samisk dans for deg?
– Dette er et stort spørsmål som også jeg har tenkt mye på. Mine referanser om samisk dans er det jeg har sett samer fra Lujavri (Russisk side) danse. Den ene var en linjedans med joik og den andre var en pardans med sang. Dette så jeg på The Great Bear, en russisk festival jeg deltok i. Jeg fikk ikke spurt mer om de dansene fordi vi ikke hadde tolk.

– Det er også en dans i sørsamisk område som kalles Sydisdansen. Jeg vet svært lite om bakgrunnen, men det er en pardans hvor man danser rundt og rundt, og i en ring. Da jeg spurte en eldre mann fra Guovdageaidnu om han kjente til samisk dans, svarte han: «Nei, det var bare de norske som danset Samene hadde ikke på den tiden adgang til dansetilstelninger og uteplasser.» Da jeg stilte spørsmålet på en annen måte kom det frem at det var visse bevegelser som samene i hans omgivelse brukte å gjøre. Dette ville jeg definert som dans.

– Det at man sier at det ikke finnes dansetradisjoner blant samene har kanskje å gjøre med hva man definerer som dans.

Går det an å si at det å bevege seg er dans?
I forhold til samisk dans, så kan man si at samene ikke har en etablert danseform eller danseteknikk med bestemte steg eller regler. Likevel kan man si at det finnes samisk dans.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes