Biegga savkala duoddara duohken lea soames

Shortfilm, 10 min.

Biegga savkala Duoddará duohken lea soames (The wind whisphers there is someone behind the tundra) shows a travel in time. The dancers travel in powerful landscape and meet their Sami ancestors.

“I was very inspired by the poem to Synnøve Persen, which is the title of the film. The poem to me is about to feel a strong connection with the nature here. And that strong bond with the tundra has something to do with those who were here before us, our ancestors. It is their subtle existence you can feel, if you really listen.
Elle Sofe Sara, director and choreographer

 

Biegga savkala duoddara duohken lea soames (Vinden visker det er noe bakom viddene) viser en reise i tid. Danserne reiser i mektig landskap og møter sine samiske forfedre.

Jeg ble veldig inspirert av diktet til Synnøve Persen, som er tittelen på filmen. Diktet for meg handler om det å kjenne en sterk tilknytting til naturen her. At det sterke båndet til vidda har noe å gjøre med de som var her før vår tid, våre forfedre. Det er deres subtile eksistens man fortsatt kan kjenne, hvis man bare hører etter.
Elle Sofe Sara, regissør og koreograf

 

Contributors

Elle Sofe Sara: choreography, director
Ken Are Bongo:
photograhper, director
Åsa Norlig:
 Costume design , set design
Georg Buljo:
composer
Nanina Kotlowski:
dance
Jos Baker:
dance

Funded by:
Nordnorsk film senter ved Oddvar Einarson
Norsk kulturråd/ Arts Council Norway
Sámediggi/ Sámi Parlament Norway
Ung i Europa/ BUFDIR

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes