Her er prosjekter jeg har bidratt til som skuespiller, danser, koreograf, koreografisk assistent, casting, mentor.
Jeg jobber gjerne i mange ulike kunst- og fagfelt, som medarbeider eller som medskapende samarbeids partner.
Here are projects I have contributed as an actor, dancer, choreographer, choreographic assistant, casting, mentor.
I like to work in many different artfields and disciplines as a co-worker or as a creative collaboration partner.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes