b6-gejg5htaqir1lxu9tsg7topbaideqs5c9t1tagatg

CAUGHT IN THE MIDDLE

Heath Bergersen was the last Aboriginal baby to be adopted by a white family (with Norwegian heritage) in Western Australia in 1976. He was taught to be proud of his Aboriginality, enabling him to bridge the gap between his blood heritage and his white upbringing.

Using his story as inspiration, Caught in the Middle will reflect on the impact of colonisation on the Sámi people in Northern Norway and Aboriginal and Torres Strait Islander people in Australia. Through choreography and music, the work will celebrate stories of heroes and warriors from both cultures. Directed by Kate Denborough, this show will feature KAGE’s signature style of vibrant storytelling and distinctive aesthetic.

The first creative development of this work will take place in Norway in October 2016. The work will premiere in 2018.

http://www.kage.com.au/caught-in-the-middle

 

CAUGHT IN THE MIDDLE

Heath Bergersen var den siste Aborigin barnet å bli adoptert av en hvit familie (med norsk bakgrunn) i Australia i 1976. Han ble lært opp til å være stolt av sin Aborigin bakgrunn, slik at han kan bygge bro over gapet mellom hans arv og hans hvite oppdragelse.

Med inspirasjon fra denne historien, vil Caught in the middel reflektere over virkningen av koloniseringen på den samiske befolkningen i Nord-Norge og Aboriginere og Torres Strait Island mennesker i Australia. Gjennom koreografi og musikk, vil arbeidet feire historier om helter og krigere fra begge kulturer. Regissert av Kate Denborough, vil dette showet har KAGE stil med levende historiefortelling og særegen estetikk.

Denne forestilling er under utvikling og har premiere i 2018.

Contributors

Director: Kate Denborough from KAGE dance company Australia
Performers: Elle Sofe Henriksen, Elle Evangelista, Heath Bergersen, Eirik F. Luksengard, Tim Owl
Music and yoik: Sara Marielle Gaup Beaska, Steinar Raknes

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes