• FORSIDE Frederik Lennert 098
  • Frederik Lennert 066
  • Frederik Lennert 082
  • Frederik Lennert 477
  • Frederik Lennert 542
  • Frederik Lennert 572
  • Frederik Lennert 606
  • Frederik Lennert 629

Gieje

4 women and 1 man on a journey. Where do they come from, where are they going, who they are, what language do they speak? A humorous performance about communication, being nomadic and to get stuck in your own mess.

Produced in 2008 by South sámi theatre www.asteatere.no

4 kvinner og 1 mann på reise. Hvor kommer de fra, hvor skal de, hvem de er, hvilket språk snakker de? En humoristisk forestilling om kommunikasjon, konstant nomade tilstand og om å bli fast i sitt eget rot.

Contributors

Director/choreography: Ada Einmo Jürgensen
Dancers:
Elle Sofe Henriksen, Marianne Kjærsund/Therese Einmo Jurgensen, Kristin Holand/ Anna Åstell, Johanne Eltoft, Simone Grøtte Pedersen
Costume:
Nina Erdahl
Music:
Herman Rundberg/ Tage Vedal

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes