21-10-13-Graceland-by-Ziggi-002

Graceland

Graceland looks at the task it is to be a human being in the face of other nationalities, in a country that considers itself as a democratic model. The show is based on the 200th anniversary of the Norwegian constitution and such an event must of course celebrated with dancing, shows and bubbles in the glass.

Jenny Svensson and Jussi Salminen are Swedish and Finnish citizens. Along with Aleksander Kostopoulos they go into Norway’s immigration policies with rebellious energy and a good dose of humor.

More about Graceland

Graceland kaster seg med ung og rå kraft inn i norsk innvandringspolitikk. Basert på blant annet samtaler med unge asylsøkere uten returmulighet, skildrer danser og koreograf Jenny Svensson, performer Jussi Salminen og multimusiker Aleksander Kostopoulos en mosaikk av situasjoner fra selvopplevde historier og møter.

Forestillingen ser nærmere på oppgaven det er å være et medmenneske i møte med andre nasjonaliteter, i et land som anser seg selv som et demokratisk forbilde. Forestillingen tar utgangspunkt i 200-årsjubileet av Norges grunnlov og en slik begivenhet må selvfølgelig feires med dans, show og bobler i glasset.

Jenny Svensson og Jussi Salminen er svenske og finske statsborgere. Sammen med Aleksander Kostopoulos går de inn i Norges innvandringspolitikk med opprørsk energi og en god dose humor.

 

Contributors

Creative dancer and choreographer: Jenny Svensson
Creative actor and performer: Jussi Salminen
Percussion and composer: Aleksander Kostopoulos
Light design: Silje Flaaten
Sound: Eivind Steinholm
Costume and set design: Ingvill Fossheim
Choreographic assistance: Elle Sofe Henriksen
Photo and film: Zbigniew “Ziggi” Wantuch

Funded by: Norsk kulturråd, Fond for lyd og bilde, Fond for utøvende kunstnere og Dansearena nord

Thanks to:
Tromsø kommune, Finnsnes asylmottak, Harstad asylmottak, Regnbueteateret i Tromsø, HATS, Sisa kultursenter i Alta, Hammerfest kulturskole, Arktisk kultursenter, Voksenopplæringen i Hammerfest

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes