dsc8458

Plupp -akte joejkespïele/a yoikical

The show is a dramatization of Inga Borg’s books about Plupp.
Plupp is a small figure with blue hair who lives near Blåvatnet. He is  invisible to all people, besides those who believe in him.
In writer Inga Borgs world, he is visible as blue color of snow patches in the spring. He can and will be visible in the autumn, when the leaves changing in yellow and orange. It is Plupps orange scarf that appears in the leaves.
Plupp has two good friends, Slamma and Tjeske. Together they meet the challenges and new friends in nature.
Welcome to Plupp -a yoikical.

Performance schedule at Sydsamisk teater websites here

Plupp

Forestillingen er en dramatisering av Inga Borgs barnebøker om Plupp.
Plupp er en liten figur med blått hår som bor i nærheten av Blåvatnet. Han er i utgangspunktet usynlig for alle mennesker, foruten dem som tror på ham.
I forfatterinnen Inga Borgs verden, er han synlig som blå fargen på snø flekkene om våren. Han kan og være synlig på høsten, når løvet skifter i gult og oransje og høststormene får fjellbjørkene til å svaie. Da er det nemlig hans halstørkle som synes i løvet. Plupp har 2 gode venner. Det er Slamma (Lemmen) og Tjeske (Røyskatt). Sammen møter de på utfordringer og nye venner i naturens rike.
Velkommen til Plupp -akte joejkespïele/en jojkikal.

Performance schedule at Southsami theatres websites here

Contributors

Actors: Hilde Stensland, Nils Rune Utsi and Marte Fjellheim Sarre.
Musicians Aleksander Kostopoulos and Havard Hotvedt.
Composer: Frode Fjellheim.
Playwright: Cecilia Persson.
Director: Haukur Gunnarsson.
Set Designer: Jens Gustavsson.
Costume/mask: Sara Kander.
Choreography: Elle Sofe Henriksen.
Consulting / translation: Ellen Jonassen.
Consulting: Irja Kappfjell.
Lighting design: Kjell Vestermo.
Sound engineer Ronny Klausen.
Video artist Torbjørn Ljungren

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes