Jorggáhallan

Dance performance, 60 min.

Dance artist Elle Sofe Henriksen has visited the homes of ten or so Samis of an older generation. They have given her vivid descriptions of movements that have taken place in living rooms and homes, by the fire, in weddings, and in spiritual settings.

Jorggáhallan is a meeting between old and new movements, personal interpretations, a journey in time and space, and an invitation to sense an experience that vibrates in the tension between a cup of coffee and rousing dance.

Program Jorggahallan

Produced in Guovdageaidnu 2012

Jorggáhallan

Dansekunstner Elle Sofe Henriksen har vært rundt i et titalls hjem hos en eldre generasjon samer. Her har hun fått levende beskrivelser av bevegelser som har hatt sin plass i stuer og hjem, ved bålet, i brylluper og åndelige møter.

Jorggáhallan er et møte mellom gammelt og nytt bevegelsesmateriale. Det er en reise i tid og rom og en invitasjon til sanseopplevelser som vibrerer i spennet mellom kaffekoppen og drivende dans. 

Contributors

Choreographer: Elle Sofe Sara
Dancers:  Thomas Gundersen, Marte Fjellheim Sarre
Music written and composed by: Wimme Saari and Tapani Rinne
Music performed by: Wimme Saari, Tapani Rinne, Tuomas Norvio, Juuso Hannukainen and Matti Wallenius
Costumes: Ann Mari Sara
Lighting design: Niels Jensen, Audionor
Light and sound technician: Heikki Isokoski , Tuupa records
Fellow creators: Semen Bolshonov, Alexandra Wingate, Marianne Kjærsund, Esther Wrobel
Producer: Dansearena Nord
Photo: Olga Shavrina, Sergey Gavrilov,  Lars Öberg, Zbigniew “Ziggi” Wantuch

Funded by:
Norsk kulturråd/ Arts council Norway
Daiddafoanda
Kulturkontakt Nord/ Nordic Culture Point
Scenekunstbruket (Spenn)
Fond for utøvende kunstnere/ Fund for performing artists
Fond for lyd og bilde/ Fund for sound and picture
Samediggi/ Sametinget i Norge/ Sámi Parlament Norway

In collaboration with:
Dansearena Nord

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes