Hopp til innhold

Postboks 277 Sentrum, 9615 Hammerfest

Visit: Guovdageaidnu / Kautokeino

We are pleased to announce that Elle Sofe Company is inviting to the first edition of the Summer Intensive which will take place in Skaidi and Kvalsund in Finnmark region in Norway, from July 29th to August 4th 2024.

ESC Summer Intensive is a 6-day program consisting of movement classes, joik and polyphonic work, excursions to mountains and plains and artistic exploration with these expressions.

In this way, we want to create a meeting place for performing artists with an interest in movement and voice and share the company’s investigative practice.

During the Summer Intensive, participants will have the opportunity to sharpen their skills as performers, work creatively, make new contacts and experience the nature around Skaidi with Sámi culture as a starting point.

WHO IS THIS FOR?

We invite professional dancers, actors, joikers, singers and musicians to participate. The course requires an open attitude to working with new expressions and being interested in both movement and voice.

HOW TO REGISTER:

Binding registration is done via email: kjaersund@gmail.com

Places are limited and on a first-come, first-served basis

Fee: NOK 4500,-

With regard to finances, the payment deadline is set for May 1st 2024.

//

 

Vi er glade for å kunngjøre at Elle Sofe Company inviterer til den første utgaven av Summer Intensive som vil foregå i Skaidi og Kvalsund 29. juli-3. august 2024. 

ESC Summer Intensive er et 6-dagers program som består av bevegelsesklasser, joik og flerstemt arbeid, utflukter til fjells og vidde og kunstnerisk utforskning med disse uttrykkene.

Vi ønsker på denne måten å skape møteplasser for utøvende kunstnere med interesse for bevegelse og stemme og dele kompaniets undersøkende praksis. 

Under Summer Intensive vil deltakere få mulighet å trene sine ferdigheter som utøvere, jobbe kreativt, knytte nye kontakter og oppleve naturen i omegn Skaidi med samisk kultur som utgangspunkt.

HVEM ER DETTE FOR? 

Vi inviterer profesjonelle dansere, skuespillere, joikere, sangere og musikere til å delta. Kurset krever en åpen innstilling til å jobbe med nye uttrykk og være interessert i både bevegelse og stemme. 

HVORDAN MELDE SEG PÅ: 

Bindende påmelding gjøres via mail: kjaersund@gmail.com

Det er begrensede plasser og først til mølla prinsippet gjelder. 

Pris: NOK 4500,-

Med hensyn til økonomi er betalingsfrist satt til 1. mai 2024.

//

DAVVISÁMEGILLII

Elle Sofe Company iluin bovde vuosttaš 

Summer Intensive lágideapmái Skáiddis ja Ráhkkerávjjusaigodagas 29.07.-03.08.2024. 

ESC Summer Intensive bistá guhtta beaivvi ja sisttisdoalláoahpaheami dálááiggedánssas, luohtejietna bargobádji jamáŋggajitnii lávlun, finadeapmi meahcis ja dáiddalaččátsuokkardallat dáid vugiid ovdanbuktima.

Mii hálidit ráhkadit deaivvadanbáikki ámmátdáiddáriiddageat beroštit lihkadeamis ja jietnageavaheamis, ja ESCjuogada maid kompaniija bargovugiid. 

Kurssas oassálastit hárjehallet dáiddalaš dáidduid, bargetkreatiivvalaččat, oahpásnuvvet eará olbmuiguin jamuosáhit Skáiddi birrasa sámi kultuvra vuođul.

GEASA HEIVE:

Mii bovdet ámmát dánsáriid, neavttáriid, juigiid, lávluidja musihkkariid oassálastit. Kursa gáibida ahte dus learabasvuohta bargat ođđa ovdanbuktinvugiiguin jaberoštat sihke lihkadeamis ja jietnageavaheamis.

MOVT DIEĐIHAT:

Geatnegahtton dieđiheapmi epoasttas:kjaersund@gmail.com

Leat ráddjejuvvon sajit, ja vuosttažat geatdieđihit ožžot saji.

Haddi NOK 4500,-

Ekonomiija dihte galgá kursa máksojuvvot njukčamánu 2024.