Vástádus eana- The answer is land

 

Vástádus eana
The answer is land

Performance, 60 min.
2021


Vástádus eana- The answer is land is a performance that thought dance and yoik reflects on the power of standing together and the awareness for the common ground and nature we stand on.

 

Fellesskap og slektskap med naturen rundt oss og jorden vi bor på er hovedtemaer i Vástádus eana · The answer is land av den samiske koreografen og kunstneren Elle Sofe Sara. Den samiske folkemusikken joik rammer inn dette verket, og de syv kvinnelige utøvere som deltar i forestillingen er alle anerkjente joikere, dansere og sangere. Her flettes de ulike kunstuttrykkene sammen til en sjeldent kraftfull og vakker opplevelse.

Fellowship and kinship with the nature around us and the earth we live on are main themes in Vástádus eana · The answer is land by the Sami choreographer and artist Elle Sofe Sara. The Sami folk music yoik frames this work, and the seven female performers who participate in the performance are all renowned yoikers, dancers and singers. Here, the various art expressions are intertwined into a rarely powerful and beautiful experience.

 

 

performers- på scenen
KAJSA BALTO
JULIE MOVIKEN
OLGA-LISE HOLMEN
SARA MARIELLE GAUP BEASKA
EMILIE MARIE KARLSEN
NORA SVENNING
GRETE DALING

 

artistic director/choreographer- kunstnerisk leder/koreograf
ELLE SOFE SARA

 

composer- komponist
FRODE FJELLHEIM

 

co-choreographer- medkoreograf/inspisient
ALE
XANDRA WINGATE

 

costumes- kostymer
ELLE SOFE SARA
RAMONA SALO

 

set design- scenografi
ELIN MELBERG

 

light design- lys design
ØYSTEIN HEITMANN

 

dramaturge- dramaturg
THOMAS SCHAUPP

 

sound- lyd
HÅKON ELIAS PETTERSEN

 

inspisieanta- inspisient
INGVILD KIRKVIK

 

producers- produsenter
MAIKEN GARDER
MAGNUS NORDBERG/ NORDBERG MOVEMENT

 

some- sosiale medier
ÁNNE KÁTJÁ GAUP

 

gáhpirduojárat- luesøm
ZOJA GALKINA
UNNI FJELLHEIM
SARA INGA UTSI BONGO
KAREN INGA BULJO OSKAL
JORUNN LØKVOLD
HILLY SARRE

gákteduojárat- koftesøm
KAREN INGA BULJO OSKAL
ANN MARI SARA

title of the performance comes from- forestillingens tittel
RÁJÁCUMMÁ/ KISS FROM THE BORDER BY
NIILLAS HOLMBERG
OUTI PIESKI

JENNI LAITI

 

participants pre-project- deltaktere forprosjekt
KATARINA BARRUK
MAYA MI SAMULENSEN
ALEXANDRA WINGATE

produced by- produsert av
ELLE SOFE AS

in collaboration with- i samarbeid med
DANSEARENA NORD
SÁMI NATIONAL THEATRE BEAIVVÁŠ

coproducers- koprodusenter
ARCTIC ARTS FESTIVAL
NORRLANDSOPRAEN


production support from- finansiert av
ARTS COUNCIL NORWAY
THE SÁMI PARLIAMENT NORWAY
NORDIC COUNCILS OF MINISTERS
THE AUDIO AND VISUAL FUND
SAAMI COUNCIL
DÁIDDAFOANDA
SPENN

with development grants from- utviklingsstøtte forprosjekt
TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
ARTS COUNCIL NORWAY

 

 

People on tour: 9
Ready to tour: november 2021
Technical rider and booking: maiken@dansearenanord.no, magnus@nordbergmovement.se